No Picture

حدیث ۱

۱۳۹۴/۰۵/۰۸ مدیر سایت 0

رسول‌خدا(ص): دنیا به پایان نمی‌رسد تا مردی ازفرزندان حسین(ع) عهده‌دار امور امتم گردد، او زمین را آنچنان که پر ازظلم وجور شده، پر از عدل    [  …  ]

No Picture

حدیث ۵

۱۳۹۴/۰۴/۰۸ مدیر سایت 0

امام علی (ع) : ایمان عبارت است از شناخت و معرفت قلبی، اقرار با زبان و عمل با اعضاء و جوارح.