جمعه, 08 ارديبهشت 1396 ساعت 07:00

اقامه نماز جمعه به امامت آیت الله اسلامی

امام جمعه محترم شهرستان تاکستان در خطبه اول نماز جمعه، به این حدیث اشاره کردند که نمازجمعه حج فقرا است. همچنین وظیفه خطیب نمازجمعه در بیان مسائل و مصالح جامعه…
جمعه, 01 ارديبهشت 1396 ساعت 07:07

اقامه نماز جمعه به امامت آیت الله اسلامی

نماز عبادی- سیاسی جمعه این هفته شهرستان تاکستان به امامت آیت الله اسلامی امام جمعه محترم تاکستان اقامه گردید. امام جمعه محترم شهرستان تاکستان با سفارش و توصیه به تقوای…
یکشنبه, 27 فروردين 1396 ساعت 07:02

اقامه نماز جمعه به امامت آیت الله اسلامی

امام جمعه محترم تاکستان با سفارش و توصیه به تقوای الهی در خطبه اول در مورد اهمیت وجایگاه نماز جمعه فرمودند: از آثار نماز جمعه وحدت و انسجام در جامعه…
آیت اله اسلامی باسفارش و تذکر به تقوای الهی به مناسبت های هفته پرداختند. ایشان در رابطه با ملی شدن صنعت نفت فرمودند: مجتهدی مثل آیت الله کاشانی و مبارزی…
چهارشنبه, 25 اسفند 1395 ساعت 08:05

اقامه نماز جمعه به امامت آیت الله اسلامی

نمازجمعه این هفته شهرستان تاکستان به امامت آیت الله اسلامی اقامه گردید. ایشان باسفارش و تذکر به تقوای الهی به مناسبت های هفته پرداختند. آیت الله اسلامی با بیان اهمیت…
نمازجمعه این هفته شهرستان تاکستان به امامت آیت الله اسلامی اقامه گردید.
نمازجمعه این هفته شهرستان تاکستان به امامت آیت الله اسلامی اقامه گردید.
نمازجمعه وحدت بخش و دشمن شکن این هفته شهرستان تاکستان بعد از راهپیمایی یوم الله بیست و دوم بهمن به امامت آیت الله اسلامی اقامه گردید.
نماز جمعه این هفته شهرستان تاکستان به امامت آیت الله اسلامی اقامه شد.
نماز جمعه این هفته شهرستان تاکستان به امامت آیت الله اسلامی اقامه شد.