رسول خدا (ص): هیچ بنده ای چهل روز برای خدا اخلاص نورزید مگر آن که چشمه های حکمت از دلش به زبانش جاری شد.

آخرین اخبار

حوزه علمیه

خبرگان