رسول خدا (ص): بدترین افراد کسی است که آخرت خود را به دنیایش بفروشد و بدتر از او آن کسی خواهد بود که آخرت خود را برای دنیای دیگری بفروشد.

آخرین اخبار

حوزه علمیه

خبرگان

مکتب شهید سلیمانی زنده است

۱۳۹۹/۰۱/۱۳ 0

آیت الله اسلامی امام جمعه تاکستان به همراه  سرهنگ حیدری فرمانده سپاه شهرستان ،باهنرمند ارزنده ی شهرستان تاکستان مهران رحمانی دیدار نمود و از حرکت    [  …  ]

نماز جمعه

مکتب شهید سلیمانی زنده است

۱۳۹۹/۰۱/۱۳ 0

آیت الله اسلامی امام جمعه تاکستان به همراه  سرهنگ حیدری فرمانده سپاه شهرستان ،باهنرمند ارزنده ی شهرستان تاکستان مهران رحمانی دیدار نمود و از حرکت    [  …  ]