آیت الله اسلامی سال مهارتورم و رشد تولید را تبریک گفت و بر رعایت حرمت ماه رمضان از سوی مردم تأکید ورزید

۱۴۰۲-۰۱-۰۹ مدیر سایت 0

آیت الله اسلامی درخطبه های نماز جمعه ۴ فروردین،(۲رمضان) ۱۴۰۲:روزه، بندگی خدا و تسلیم خداوند بودن است. آحادجامعه باید حرمت این ماه مبارک را رعایت    [  …  ]