امام علی (ع) : کامل ترین شما از نظر ایمان، نیکوترین شما از حیث اخلاق است.

گالری تصاویر

 

تصاویر قدیمی