تسلیت در گذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

تسلیت در گذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی