آیت الله اسلامی: اگر درایت و رهبری داهیانه حضرت آقا نبود به یقین صنایع موشکی ودفاعی ما تسلیم دشمن می شد.

۱۳۹۷/۰۹/۲۳ مدیر سایت 0

💎نماز عبادی – سیاسی جمعه این هفته تاکستان(۲۳آذر۹۷) همچون هفته های گذشته به امامت خطیب توانا حضرت آیت الله اسلامی امام جمعه محبوب تاکستان برگزار    [  …  ]

۱۳۹۶/۰۷/۲۲ مدیر سایت 0

🔲 حضرت آیت الله اسلامی در خطبه های نماز جمعه این هفته تاکستان : رمز پیروزی ملت ایران بر توطئه های دشمنان و آمریکا وحدت    [  …  ]