No Picture

حدیث ۱

۱۳۹۴-۰۵-۰۸ مدیر سایت 0

رسول‌خدا(ص): دنیا به پایان نمی‌رسد تا مردی ازفرزندان حسین(ع) عهده‌دار امور امتم گردد، او زمین را آنچنان که پر ازظلم وجور شده، پر از عدل    [  …  ]