دیدار هیئت اعزامی از شورای عالی حوزه علمیه قم با آیت الله اسلامی

دیدار هیئت اعزامی از شورای عالی حوزه علمیه قم با آیت الله اسلامی