حضور آیت‌الله اسلامی و هیئت‌ اعزامی ازحوزه‌ علمیه قم در حوزه تاکستان

حضور آیت‌الله اسلامی و هیئت‌ اعزامی ازحوزه‌ علمیه قم در حوزه تاکستان