اقامه نماز جمعه به امامت آیت الله اسلامی

اقامه نماز جمعه به امامت آیت الله اسلامی